Počet návštěv stránek od 1.12.2009

 

 

 

 

 

 

"Stalo se" ve školním roce - 2018/2019

cara01

16. ROČNÍK "SEVERÁČKOVA MOTOTROPHY"

            Školní rok uplynul jako voda a před Základní školou na sídlišti Sever v České Lípě se opět objevila zvláštně ozdobená auta se zajímavě oblečenými posádkami. Každý musel být překvapen, když viděl z aut vystupovat LEGO panáčky, vodníky, doktory, námořní pěšáky, jednorožce, včelaře, potápěče, kuchaře, muchomůrky, mašličky, krvesajky a třeba i uprchlíky ze ZOO. stalo_se_2019_MOTOSOU_2019

Všichni účastníci už z předešlých let věděli, že budou vyhodnoceni nejen za své netradiční sportovní i znalostní výkony, ale i za nápaditou výzdobu sebe i svého auta.
Všem posádkám patří veliký dík a obdiv, neboť svojí nápaditostí přispěly k dobré náladě. Celá akce má jen jednu podmínku, a to takovou, že žáci tvořící posádku musí navštěvovat ZŠ Sever.
Na všechny čekala okružní jízda Českolipskem s plněním těch nejbláznivějších úkolů. Na 8 kontrolních stanovištích obdržely posádky plánky, podle kterých putovaly okolím našeho města. Cestou museli účastníci plnit různé úkoly, při nichž prokazovali nejen své znalosti, ale i šikovnost.

Na jednotlivých stanovištích se užila spousta legrace. Vše začalo již na školní střelnici. Vždyť komu se poštěstí střílet s panem ředitelem a nemířit do „Černého“! A což teprve střílet frkačkou na cíl, legálně házet vlaštovkou, vyzkoušet si svou odvahu chůzí po kládách nebo poznat podle několika taktů písničku. Někdo nezapomene na skákání v pytli, jiný zase na navlékání korálků na brčko. Pro někoho bylo umění udržet míč na štafetovém kolíku a ještě s ním běžet, jiný měl problém se strefovat míčem do hrnce.

  Některé z posádek se snažily uplatit kontroly na hlídkách různými „prezenty“. A tak se na stanovištích nabízely výrobky pekařů i kuchařů, dokonce včelaři rozdávali plástve s medem. Nutno dodat, že to na konečný výsledek nemělo žádný vliv.

V cíli soutěže, v Hospůdce Okrouhlá, čekalo na všechny členy posádek nejen vyhlášení výsledků, ale i příjemné posezení spolu s občerstvením. Pro ty nejmladší zajistil pan vedoucí Roman Dobrovolný zmrzlinový pohár, ostatní si mohli pochutnat na grilovaném masíčku nebo využít služeb restaurace. Velký dík patří nejen panu vedoucímu, ale i jeho kolegyni. Ono obsloužit přes 100 účastníků naší soutěže a ještě se věnovat svým stálým hostům a přitom zůstat milý, ochotný a usměvavý, to zaslouží obdiv.

Velice příjemné bylo pro všechny i okolí této provozovny, neboť účastníci naší soutěže mohli využít nejen venkovní terasy této hospůdky, ale i přilehlého geologického parku s ukázkami hornin, které se vyskytují v okolí. Ti bystřejší si mohli všimnout, že kamenný obelisk obklopený dvanácti stromy vlastně tvoří sluneční hodiny.

Veliké poděkování dále patří i Městu Česká Lípa a vedení školy, které zajistily pro děti řadu odměn, a všem, kteří na stanovištích zabezpečovali zdárný průběh celé soutěže.

A kdo získal hlavní výhru – „putovní pohár“? Letos si jej odvezla posádka „Uprchlíci ze ZOO“. Blahopřejeme!

A co říci na závěr? Těšíme se na Vás všechny opět za rok!

                                                          Za všechny pořadatele Severáčkova mototrophy

                                                                          Mgr. Eva Jetenská a Mgr. Jiří Vosála, ZŠ Sever

(fotogalerie)

 

stalo_se_2019_sk_ples_7_6_2019

 

Dne 7. 6. se na naší škole uskutečnil již 12. školní ples na téma Simpsonovi.

 

(fotogalerie)

 

 

 

Škola v přírodě v Albrechticích

stalo_se_2019_SVP3APoslední květnový týden vyjely třídy 3. A  a  3. B do Jizerských hor. Cílem bylstalo_se_2019_SVP3Bpenzion Hana v Albrechticích. Hned první den děti vyrazily na nedaleký vrchol Tanvaldský Špičák, kde vystoupily na 18 m vysokou rozhlednu. Další dny pak prozkoumávaly krásy horské krajiny, množství sjezdových i běžeckých tratí i místní pamětihodnosti. Během pobytu nechyběly ani obvyklé, dětmi oblíbené hry a činnosti – Pátračka, Máme rádi Česko, noční hra, účesová show, diskotéka, sportovní aktivity anebo opékání vuřtíků v malebném areálu penzionu. Krásnou tečkou byla v závěru pobytu exkurze v továrně na výrobu dřevěných hraček Detoa Albrechtice. Zde si děti po prohlídce výrobních prostor zakoupily sáček s dřevěnými komponenty, ze kterých pak v rámci kreativních dílniček vytvořily vlastní hračku. Také nakoupily v místní podnikové prodejně suvenýry svým blízkým.
Albrechtice jsou místem s nejčistším ovzduším, a tak pobyt ve zdravotně příznivém prostředí jistě dětem prospěl.

Věra Zoubková

(fotogalerie)

Moje báječná třído 5. A, děkuji Vám …

stalo_se_2019_diky_5A

 

… za překrásné, skvělé, úžasné blahopřání k narozeninám!!
Jste skvělí, mám Vás ráda.

                                                              Vaše Jarmila Hofmanová

 

(fotogalerie)

 

 

 

Viděli se v divadle :-)

stalo_se_2019_videli_se_v_divadle

 

Premiéru inscenace „Kluci od Mississippi“ zažili žáci 7. B a 9. A v úterý 9. dubna. V Jiráskově divadle totiž zhlédli představení Divadelního klubu mladých při OA v České Lípě.
O něco málo starší studenti (některé naši žáci i znali) hráli divadlo na motivy knihy klasika americké literatury Marka Twaina. Diváci se přenesli do 19. století, do doby těsně po občanské válce a mohli zažít spolu s hlavními hrdiny Tomem Sawyerem a Huckleberry Finnem jejich klukovská dobrodružství, radosti i problémy.

 

(fotogalerie)

 

 

 

 

Dětská scéna 2019

Restalo_se_2019_detska_scenacitace není rozhodně snadná disciplína. To poznalo devět žáků naší školy, kteří se 22. března zúčastnili 48. ročníku přehlídky dětských recitátorů.
Ti, kteří se chtějí s úspěchem na soutěži prezentovat, se musí výborně připravit. Vše začíná výběrem zajímavé básně či prózy, pokračuje dokonalým osvojením textu a končí výrazným projevem úměrným obsahu.
Recitační soutěže, kterou pořádal novoborský DDM Smetanka, se zúčastnilo 45 žáků 6. - 9. tříd z celého okresu. V průběhu dvou hodin jsme měli možnost vyslechnout básně od předních českých autorů (J. Vrchlický, J. Seifert, J. Kainar, J. Žáček, J. Kolář, J. Suchý, V. Hrabě, J. Nohavica,…), ale i od těch, jejichž jméno jsme zaregistrovali poprvé (J. Brzechwa, E. Papoušková).
Tříčlenná porota měla plné ruce práce, aby ceny přidělila spravedlivě. Konkurence byla veliká. Přestože naši žáci na medailová místa nedosáhli, tak jim patří dík!

Jmenovitě ze 6.A: Kateřina ŠMEJCKÁ, Tereza VÍCHOVÁ, 6. B: Natálie ČÍŽKOVÁ, Karolína MACKOVÁ, Matěj ŠIŠMIŠ, Jan GABRIEL, Vojtěch ŠIŠMIŠ, 8.A: Eliška PURŠOVÁ a Michal VOTÝPKA.

Na shledanou s načerpanými zkušenostmi příští rok :-)       

(fotogalerie)

 

Sobota ve škole…..

stalo_se_2019_Den_otevrenych_dveriJe to pro leckoho zvláštní, ale sobotu 6. dubna jsme skutečně měli školu otevřenou. Jako každý rok byl na programu Den otevřených dveří. Tento ročník navštívilo téměř 300 rodičů a dětí.
Kdo měl chuť si zasportovat, mohl využít plaveckého bazénu mezi 10. – 12. hodinou.  Tím však sportovní nabídka nekončila. Byla možnost si zastřílet ze vzduchovky nebo si zaběhat v tělocvičně. Ti, kteří se raději sportu vyhýbají, mohli využít dalších rozmanitých aktivit. Kdo si chtěl něco vyrobit z hlíny, navštívil keramickou dílnu, jiní zase zavítali do knihovny či si v odborných učebnách vyzkoušeli chemické a fyzikální pokusy. Na nabídce aktivit také byla naše herna HEURÉKA, ve které se nachází spousta logických a deskových her. V učebnách 1. tříd si mohli rodiče budoucích prvňáčků prohlédnout interaktivní tabule a veškeré jejich vybavení.
Po náročném programu byla i možnost se občerstvit v naší školní jídelně, která vařila jako v běžný školní den. K obědu samozřejmě nechyběl dobrý dezertík, a to ve formě kávy s perníkem.
Řada návštěvníků zamířila do školní kuchyňky, počítačových učeben, poslechla si několik písní našich dětí z pěveckého sboru, zazpívala si s pomocí karaoke či si něco vyrobila ve školních dílnách.
Pevně doufáme, že se tento den všem líbil a do bran naší školy se budete rádi vracet.

                                                                                                          Mgr. Markéta Hloušková

(fotogalerie)

 

Zápis do 1. ročníku

stalo_se_2019_zapis_2019_2020

5. duben 2019 byl pro mnoho předškoláků a jejich rodičů významným dnem. Přišli se podívat k nám do školy a vyzkoušeli si, jaké je to být na chvíliškolákem.
V letošním roce dorazilo k zápisu na naši školu celkem 65 dětí.  
Při vstupu do třídy šel budoucí žáček k paní učitelce, které ukázal vše, co se během docházky do mateřské školy naučil. Snažil se pojmenovat geometrické tvary a barvy, počítal do 5, nakreslil i postavu jednoho z rodičů. Nechybělo ani zazpívání písničky, někdo zarecitoval i nějakou básničku. Za dobře odvedenou práci přišla samozřejmě odměna ve formě drobného dárečku, který si každý mohl vybrat sám.
Letos byli předškoláci velice šikovní. A bylo jich tolik, že se ředitelství naší školy rozhodlo pro otevření 3 ročníků. Takže se na budoucí prvňáčky těší nejen jejich budoucí paní učitelky Mgr. Lenka Reková a Mgr. Jarmila Hofmanová, ale i třetí paní učitelka. Její jméno ještě neznáme, ale věříme, že 2. září 2019 bude před těmi nejmenšími stát další šikovná paní učitelka.

Mgr. Markéta Hášová

(fotogalerie)

 

NOC S ANDERSENEM

stalo_se_2019_noc_s_Andersenem

 

V pátek 29. 3. jsme si užili s dětmi z 2.A, 5.A a 5.B pohádkovou noc plnou her, soutěží a čtení. Devatenáctý ročník Noci s Andersenem byl letos věnovaný 70. výročí nakladatelství Albatros, a proto jsme si s dětmi připomněli některé z kmenových autorů tohoto nakladatelství, jako např. Ondřeje Sekoru a Marku Míkovou.

Mgr. Lenka Reková

 

 

(fotogalerie)

"Teplákový" den a "Barevný" týden Stalo_se_2019_Teplakovy_den

V letošním roce jsme se připojili k projektu „Hrdá škola, který vyhlásila Schools United. Tento projekt se snaží oživit život ve škole zábavnou formou anarušit tak každodenní stereotyp.
Nám se zatím podařilo zorganizovat dvě akce. První s názvem Teplákový den proběhla krátce po vánočních prázdninách 16. 1. 2019. Tentokrát se zapojili téměř všichni žáci prvního i druhého stupně a musíme pochválit i naše pedagogy, kteří nezkazili legraci a i oni přišli ve sportovním. Některé třídy se nejen převlékly, ale vymyslely si i krátká stalo_se_2019_Barevny_denvtipná hesla a pokřiky. Nejlépe to zvládla  

 3. A, 5. A a 7. A. V tento den vznikla spousta fotek, u kterých jsme se všichni pobavili.
Od 11. 2. do 15. 2. pak probíhal Barevný týden. Na škole to každý den hýřilo jinou barvou a po počátečním rozpačitém „duhovém pondělku“ se nám škola začala vybarvovat. V úterý se zejména žáci 1. stupně pěkně začervenali. Ve středu jsme se řídili heslem „Modrá je dobrá“. Valentýnské srdíčko se ve čtvrtek obléklo do zelené barvy a závěr týdne patřil černému pátku.


Každý den proběhlo o velké přestávce hromadné focení všech zúčastněných. Některé třídy se ještě nechaly vyfotit společně a užily si při tom i legraci. Ani tentokrát nezůstali naši učitelé pozadu a poctivě se každý den oblékali do předepsaných barev.
Někdy stačí i taková maličkost, aby zpestřila školní dny a vykouzlila alespoň na chvilku všem zúčastněným úsměv na tváři.

Anna Fotrová

(fotogalerie)

 

Den ve znamení aut - 20.12.2018


stalo_se_2019_SKODA_AUTO_20_12_2018

Předvánoční čas si žáci ze 7. B a 8. B ve čtvrtek 20. prosince zpestřili exkurzí do Mladé Boleslavi, kterou jsme chtěli navázat na naše téma říjnového Dne jazyků a poznat tak vývoj firmy vyrábějící auta.
Ve ŠKODA Muzeu jsme díky znalé průvodkyni načerpali podrobné informace ohledně historie, ale i přítomnosti firmy ŠKODA AUTO a.s. Snažili jsme se i za pomocí pracovních listů (http://museum.skoda-auto.cz/SiteCollectionDocuments/aa_documents_CZ/2014a/sk-muzeum-praclist-ZS-6-9.pdf) zorientovat v kolech, motorkách, leteckých motorech a různých typech aut – prostě ve všem, co během let firma Laurin & Klement, Škoda Auto, AZNP a později Volkswagen AG vyráběly a vyrábějí. Přehledná výstava s multimediálními panely, depozitář se závodními auty i zákaznické centrum s nejnovějšími modely – to vše jsme prohlédli.
Návštěvu města aut jsme zakončili ve vánočně vyzdobeném Bondy centru, kde si snad každý našel to svoje…

(fotogalerie)

 

 

Vánoční zpívání

stalo_se_2019_vanocni_zpivani_12_12_2018

 

S jedním z několika programů českolipských školských zařízení vystoupil na náměstí i náš pěvecký sbor pod vedení paní učitelky Šárky Máškové. 12.prosince 2018 v 16 hodin si mohli nejen jeho příznivci, ale i kolemjdoucí občané, vyslechnout několik vánočních koled a písní. Jejich představení bylo opravdu jedno z nejlepších. DĚKUJEME!!!
Poděkování patří i dětem a paní učitelce Kamile Bubákové, které se postaraly o výzdobu vánočního stromku. V keramické dílně vyrobily krásné keramické zvonky, které pak spolu s paní učitelkou navěsily na jeden ze stromků českolipských škol.

 

 

 

 

 

ČERT A MIKULÁŠ NA NAŠÍ ŠKOLE

stalo_se_2019_certi_5_12_2018

Mikuláš chodí hodné děti obdarovávat již dlouho řadu let. K ruce si s sebou bere vždy pomoc z nebe, kterou jsou andělé, a také pomoc z pekla, kterou jsou čerti.
Naši školu, tak jako jiné roky, 5. prosince navštívil děti Mikuláš s čerty a s anděly. Letos se tohoto úkolu zhostila třída Ing. Jany Němcové, která si připravila pro žáky pěkný program. V tento den se děti moc neučí a jsou napnuté, co jim Mikuláš nadělí. Ten prošel se svými pomocníky všechny třídy na prvním i druhém stupni. V každé se na ně děti těšily. Čert má napsaný seznam zlobivců, které vždy trochu pokárá, samozřejmě Mikuláš má seznam hodných dětí, které zase pro změnu velice pochválí. Mikulášská návštěva se neobejde bez nějaké básničky nebo písničky. Za ty jim Mikuláš dal sladkou nadílku.
Na tento den nezapomenou ani zaměstnankyně naší školní „pekelné“ kuchyně. Každý žák, který chodí na obědy, dostal od hlavní čertice Dáši Iszworové nejen výborný oběd, ale i balíček plný dobrot.

                                                                                 Mgr. Markéta Hášová, učitelka 1. stupně

(fotogalerie)

 

STRAŠIDELNÁ ŠKOLA - 15.11.2018

Ve čtvrtek 15. 11.2018 se již tradičně u nás ve škole konala Strašidelná škola. Žáci mají každoročně velice důležitý úkol. Musí se obléknout se dostalo_se_2019_Stras_skola_15_11_2018 nějakého kostýmu, který nahání hrůzu. U začátku dlouhé trasy budovou školy obdrželo každé strašidlo kartičku se svým jménem. Po splnění hrůzostrašných úkolů pak dostali od velkých strašidel na každém stanovišti razítko. Jako v jiných ročnících, tak ani v tom letošním, nechyběla správná atmosféra. Celá škola se zahalila do tmy a na cestu žákům svítila pouze malá světýlka, doprovázena strašidelnou hudbou. Nechybělo peklo, čarodějnice, zombie a mumie, u kterých žáci plnili úkoly, které jim naháněly strach. Ti menší si mohli vzít na pomoc rodiče, starší byli v doprovodu sourozenců. V cíli na každého účastníka čekala malá odměna. V letošním ročníku si strašidelnou trasu prošlo 199 žáků.
Velký dík patří organizátorce akce paní Evě Vítové i všem zúčastněným učitelkám, vychovatelkám i asistentkám za pomoc i za jejich báječně vymyšlené úkoly.

                       Mgr. Markéta Hášová
učitelka

(fotogalerie)

Dějepisné souhvězdí

Listopad bývá na základních školách ve znamení různých olympiád. Ta dějepisná se uskutečnila v úterý třináctého listopadu a toto datum se stalostalo_se_2019_dej_olympiada_13_11_2018 šťastným pro trojici:

1. místo: KATEŘINA STŘÍBRNÁ 
2. místo: DOMINIKA DROBNÁ 
3. místo: VIKTOR KABANOV 

Patnáct žáků z 8. A, 8. B a 9. A soustředilo svou pozornost ve 48. ročníku olympiády na téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Samostatně a bez atlasů či dalších pomůcek měli vyřešit v max. čase 90 minut 18 úkolů s celkovým počtem 70 podotázek.
Mnozí čekali, že letošním tématem bude často zmiňované výročí vzniku Československé republiky, a proto byli překvapeni zcela jiným zaměřením soutěže. Přesto se třem žákům podařilo dosáhnout bodového limitu, který je požadován pro postup do okresního kola. To se bude konat v Libertinu ve středu 16. ledna 2019. Prosím držte tento den vašim spolužákům palce, aby v konkurenci dalších žáků uspěli.

 

 

 

 

Jak mocné je baroko... 25.10.2018

stalo_se_2019_baroko_25_10_2018Tak dokonale, že rozpohybovalo do zajímavých barokních póz žáky 8. A a 8. B, kteří si 25. října přijeli prohlédnout areál barokního zámku v Mnichově Hradišti.
Zámek a jeho druhý a třetí prohlídkový okruh – to byl cíl naší exkurze. Chodbu s nádherným „stromem života“ od roku 1410 s 270 erby, empírový pokoj, místnost, kde se r. 1833 sešli tři představitelé Svaté aliance, zbrojnici, hereckou šatnu, empírové divadlo i kostel Tří králů s lapidáriem barokních soch, kaplí Panny Marie, obrazy s motivy českých svatých a hrobku Albrechta z Valdštejna – to vše mohli žáci během exkurze vidět.
Prožitek a city neodmyslitelně patří k uměleckému stylu baroka. A právě osmáci si chtěli i přes nepřízeň počasí a čekání na vlak tuhle exkurzi náležitě užít J
- Došli jsme k zámku a první, co mě zaujalo, byla jeho velikost. Zámek byl obrovský a krásný. Prohlídka zajímavá a poučná. Mají tu krásné divadlo, spoustu pušek i hezký nábytek. Hodně se mi líbila kaple, která byla úžasně zdobená. Po prohlídce jsme měli rozchod po městě a ten jsme si moc užili.
- Líbilo se mi, že jsme si mohli vyfotit ty sochy. Je škoda, že nevyšlo počasí.
- V zámku mě bolely záda a pořád se mi rozvazovaly boty, proto jsem byl rád za židle v divadle, na které jsem si mohl sednout, a za rozchod, protože jsem objevil obchod s kebabem.
- Líbila se mi cesta vlakem i zámek, prostě celý výlet byl super.
- Nejsem zrovna nadšenec pro hrady a zámky, takže mi to nepřišlo nějak zajímavé. Ale díky spolužákům, co na výlet jeli, to bylo super. Už se těším, až zase někam pojedeme.

(fotogalerie)

 

Den cizích jazyků - 12.10.2018

Téma: 100 let vzniku republikystalo_se_2019_den_jazyku_12_10_2018
V pátek 12.10 2018 se konal na naší škole již tradičně Den cizích jazyků. Tento den slouží jako motivace k učení se a prohlubování znalostí cizích jazyků.
Žáci jednotlivých tříd byli rozděleni do skupin a formou kvízů, doplňování, hádanek, logických úvah a překladů soutěžili na jednotlivých stanovištích. Pro osvěžení byla zařazena také jedna sportovní disciplína. Během dne jednotlivé třídy vytvářely projekty na jedinečné téma „100 let vzniku naší republiky“, které jsou vystaveny v prostorách naší školy a dotvářejí atmosféru tohoto významného výročí. Proběhlo také hlasování všech žáků a zaměstnanců školy o nejzajímavější projekt.


Body ze soutěžních disciplín i za projekty byly sečteny.
Soutěže v cizím jazyce
Kategorie 2.a 3.tříd
1.místo 3.A  Jetenská, Pořická, Drahošová, Nykodýmová, Telmun
2.místo 3.A  Šišmišová, Váňová, Šťastná, Sekulič, Telmen
3.místo 3.B  Ježek, Kozel, Nešpor, Duda

Kategorie 4. a 5.tříd:
1.místo 5.A  Šmejkalová, Pribanová, Raibrová, Nikodýmová
2.místo 5.A  Matys, Eliáš, Valenta, Fialková, Dányiová
3.místo 4.B  Sugardorj, Chaloupka, Chýle, Chýle, Švajcr

Katregorie 6. a 7.tříd:
1.místo 7.B  Mertová, Hudíková, Kotková, Bláhová, Šandorová, Rákosníková
2.místo 6.B  Pham, Staněk, Šišmiš, Šišmiš, Řehák
3.místo 6.B  Součková, Faltová, Heřmánková, Čížková, Bajcurová

Kategorie 8. a 9.tříd
1.místo 9.A  Ježková, Kolářová, Křížová, Khulan
2.místo 9.A  Pospíšilová, Češková, Jakešová, Bryndačová, Vaněk
3.místo  8.A  Kabanov, Votýpka, Dlouhý, Vašíček

 

Projekty  1.stupeň

1.místo 4.A – absolutní vítěz celé školy
2.místo 2.A
3.místo 5.A

Projekty 2.stupeň

1.místo 9.A
2.místo 8.A
3.místo 7.A

Organizátoři tímto děkují  všem vyučujícím, žákům i jejich rodičům za podporu. Bez připravených výborných dobrot a pamlsků by se nám nepracovalo s takovou radostí a nadšením.

(fotogalerie)

 

Podzimní den - "sen v divadle"

stalo_se_2019_podz_den_19_10_2018

„Sen noci svatojánské mě pobavil a rozveselil mi celý den, dávám mu 9 z 10 bodů,“ říká Jana Češková z 9. A, která se svou třídou, s 8. A a 7. B navštívila 19. října Jiráskovo divadlo.
Divadelní klub Jirásek v rámci 42. ročníku přehlídky „Českolipský divadelní podzim“ odehrál obnovenou premiéru shakespearovské komedie, na které nemohli chybět ani žáci naší školy. „Jsem hrozně vděčná za možnost jít do divadla. I když, abych řekla pravdu, původně jsem jen chtěla promeškat pár hodin výuky,“ přiznává se Eliška Puršová z 8. A.
Obě dívky se shodují, že se jim po rozpačitém začátku hra líbila a pobavila nejen je. Elišku nejvíc oslovila postava Puka: „Měl vždy dobré vtípky a byl to takový ten hloupý skřítek, který celý děj změnil.“ „Mou oblíbenou postavou se stala Helena. A proč? Byla vtipná, ale měla i něco do sebe. Stále věřila, že ji bude mít její milovaný rád a nevzdala se!“ dodává Jana.
Někomu v inscenaci třeba chybělo více dobrodružství, skřítci mu nepřipadli pro spád představení důležití, další byli nadšeni barevnými kostýmy, jiným se moc nelíbily. Všichni se ale shodují, že hra byla vtipná a jedinečná.

 

(fotogalerie)

 

Den zvířat - 4.10.2018stalo_se_2019_Den_zvirat_4_10_2018

„Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá, mají hebkou srst…“ – tak zněl kdysi refrén jedné písničky. Žáci 7. B se ale 4. října mohli přesvědčit, že ne každé zvíře je na omak příjemné. Mnohá z nich jsou dokonce nebezpečná. 15. ročník českolipského Dne zvířat žákům v zahradách kláštera nabídl deset stanovišť s rozmanitými úkoly či informacemi. Ty se týkaly např. sýčka obecného, různých savců, biotopů, Geoparku Ralsko nebo roháče obecného. V rámci akce bylo přístupné i Vlastivědné muzeum a galerie, kde žáci obdivovali nejen zajímavé muzejní kousky (velrybu, vlka, motýly, brouky, pavouky…), ale i živá zvířata z libertinského chovatelského kroužku. „Moc se mi líbila agama a angorák, protože i já se doma starám o zakrslého králíčka, navíc o dva kocoury a rybičky“, svěřuje se Kristýna Doláková ze 7. B.

(fotogalerie)

 

 

 

8. ročník plaveckého maratonu Severská "5" - 4.9.2018

            stalo_se_2019_S5_4_9_2018Již osmým rokem, vždy druhý den nového školního roku, tráví školáci naší školy v plaveckém bazénu, který se nachází přímo v areálu školy. Žáci 2. - 9. ročníků se snaží vždy společnými silami zaplavat 5 km. Tento maraton se stal na naší škole již tradicí. Trenér našich žáků Tomáš Choc nominuje na základě časů z hodin plavání nejlepší žáky a ti se pak snaží na Severské „5“ dosáhnout nejlepších výsledků.
I letos se po slavnostním zahájení plavci přesunuli do bazénu a ostatní žáci si  toto zábavné odpoledne užili se svými spolužáky a učiteli na sportovním dopoledni. V prostorách školy pro ně byla připravená sportovní stanoviště.   
A co se dělo v bazénu? Plavalo se od těch nejmladších až po ty nejstarší. Letošní čas byl 1:30:44, 8, bohužel o 2:03,4 nestačil na rekord z loňského roku. Nejmladším plavcem byl Hugo Procházka s časem 1:13,8. Nejrychlejším plavcem byl žák Viktor Vaněk s časem 0:28,62. Nejrychlejšími plavkyněmi se staly letos dvě žákyně se stejným časem 0:33,6 Michaela Křížová a Vendula Hopová.
Zatímco vybraní žáci plavali, chodili jim jejich spolužáci k prosklenému oknu se svými učiteli fandit.
Rekord plaveckého maratonu 88 minut a 41 vteřin překonán nebyl. Doufáme, že příští rok bude výsledný čas lepší. Pokořit ho bude stát hodně sil, ale věříme, že to našim žákům podaří. Držte jim proto v dalším ročníku pěsti!

Mgr. Markéta Hloušková
učitelka ZŠ

(fotogalerie)

Výsledkové listiny letošního ročníku SEVERSKÉ "5"

Severská "5" 2018-2019

Severská "5" - sumář 2018-2019

Absolutní pořadí

Absolutní pořadí děvčata, absolutní pořadí chlapci

Pořadí chlapci a děvčata I. a II. stupeň

Pořadí chlapci a děvčata dle RN

 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 - 3.9.2018


V pondělí  3. září 2018 se 55 dětem naprosto změnil život. Ještě jako předškoláci vstupovali před bránu naší školy se svými rodiči, prarodiči i sourozenci.stalo_se_2019_Prvnaci_TOP_3_9_2018
Přivítal je pan ředitel Mgr. Pavel Černý, paní zástupkyně Mgr. Eva Jetenská jim představila jejich paní učitelky PaedDr. Helenu Soukupovou a Mgr. Ivanu Hrdličkovou.
První cesta malých školáčků vedla k slavnostní bráně, na které byl zavěšen malý zvonek. Symbolicky si „odzvonili“ zahájení své školní docházky. V tuto chvíli se z nich stali školáci. Zanedlouho se ocitli ve školní lavici, na které ležel Slabikář i jiné školní pomůcky. Tento okamžik jim bude připomínat i jejich první fotografie ve škole. Poté se za doprovodu své třídní učitelky každý z nich přesunul do krásně nazdobené třídy.
Tímto okamžikem se pro ně docházka do školy stala povinnou a všichni budou poznávat svět z jiné perspektivy. Naučí se číst, psát, počítat, najdou si nové kamarády a jejich paní učitelky se vedle rodičů stanou velice důležitými průvodkyněmi v jejich dětství.
Tak jako každý rok, tak i letos, navštívil školu zástupce městského úřadu. Letos naše prvňáčky přivítala starostka Mgr. Romana Žatecká. Předala dětem drobnou sladkost a popřála jim i jejich rodičům mnoho štěstí v nové etapě života. Kromě balíčku pro prvňáčky předala panu řediteli nový defibrilátor, který by měl pomoci pedagogům a žákům při nečekaném ohrožení života.  
Všem prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí a prožijí na naší škole 9 let tak, aby na ně nikdy nezapomněli.

Mgr. Markéta Hloušková
učitelka 1. stupně ZŠ

(fotogalerie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 828 920

e-mail: info@zs-sever.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 7929