Kalendar  

 

 

Stránka školního pěveckého sboru sbor_noty

Školní rok 2018/2019 Pevecky_sbor_tit

 

 

sbor_noty

 

Novinky - stalo se...

cara01

Vánoční koncert pěveckého sboru - 6.12.2014

PF 2014

stalo_se_pev_sbor_PF2014

Stalo_se_pev_sbor_PF2014_2

Adventní koncert
Dětského pěveckého  sboru ZŠ Sever a Orchestru MO
v sobotu 7.12.2013

stalo_se_sbor_adv_koncert_7_12_2013Během druhé adventní soboty se uskutečnil společný koncert Dětského pěveckého sboru ZŠ Sever a Orchestru Marka Ondráčka. Velký sál ZUŠ se zcela zaplnil více než 200 posluchači a na pódiu vystoupilo 40 členů pěveckého sboru a 20 členů orchestru.  Adventní a vánoční písně  o naději a lásce potěšily všechny přítomné a přispěly k příjemné atmosféře v předvánočním shonu. Koncert byl poctěn přítomností pana místostarosty města Česká Lípa Mgr.Tomáše Vlčka, který se úspěšně zhostil křtu vánočního CD pěveckého sboru. Věříme, že nové CD „Glória“ všechny své posluchače pohladí po duši.

(fotogalerie)

Dětský pěvecký sbor nahrává CD!

stalo_se_pev_sbor_nahr_CD_2013

V uplynuých týdnech proběhlo nahrávání Dětského pěveckého sboru ZŠ Sever, které se uskutečnilo v prostorách ZŠ Sever a ve studiu Wonder Lost. Děkujeme celému pěveckému sboru za zodpovědný přístup k tomuto náročnému projektu. Nyní se nahrávky zpracovávají pod vedením zvukového mistra P.Lose a p.uč.Š.Máškové ve studiu a připravují ke konečnému vydání. Zároveň pracujeme na grafické podobě finálního CD. Věříme, že už koncem května si budeme moci nové CD poslechnout!

(fotogalerie)

 

Stříbrný  českolipský skřivánek

stalo_se_pev_sbor_Skrivanek_KV_2013Také rádi zpíváte? Někdo víc a někdo méně. A pro někoho je zpěv dar shůry a působí potěšení sobě i druhým. Když byl Bohumil Sigmund malý chlapeček, věděl už každý z jeho okolí, že ten kluk je fakt dobrý. Začal hrát na klavír a zpěvu se věnoval v Dětském pěveckém sboru ZŠ Sever v Č.Lípě.Každým rokem se mu dařilo získávat skvělá ocenění také za sólový zpěv.  18.března letošního roku se desetiletý Bohumil zúčastnil již 18.ročníku celostátního kola  prestižní pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, která je pořádána Mezinárodním hudebním centrem A.Dvořáka v K.Varech a pod zástitou MŠMT. Vysoce fundovaná porota tvořená  předními pěveckými pedagogy konzervatoří, dirigentem Národního divadla a profesionálními zpěváky klasické a populární hudby, hodnotila pěvecké výkony téměř 150 soutěžících z celé republiky ve dvou věkových kategoriích a dvou pěveckých úrovních. Bohumilův přirozený hudební projev porotu opravdu nadchl a jeho pěvecký výkon za skvělého klavírního doprovodu Davida Maška ocenila 2. místem - stříbrným skřivánkem. Děkujeme našemu mladému talentu nejen za skvělou reprezentaci ZŠ Sever a města Česká Lípa, ale také celého Libereckého kraje .Jsme rádi, že se i na severu Čech stále krásně zpívá!
ZŠ Sever v Č.Lípě, Š.Mášková

Členové poroty
Prof. Blanka Morávková - Konzervatoř Brno
Prof. Eva Svobodová - Konzervatoř Praha
Prof. Daniela Štěpánová-Šimůnková - Konzervatoř J. Deyla Praha
Prof. Brigita Šulcová - Konzervatoř Praha
František Drs - dirigent ND Praha
 

(spolupořadatelství se Základní školou a Základní uměleckou školou v Karlových Varech – informace a výsledky viz www.zsazus.cz)

Celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek

Dne  18.března letošního roku se desetiletý Bohumil zúčastnil již 18.ročníku celostátního kola  prestižní pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, která je pořádána Mezinárodním hudebním centrem A.Dvořáka v K.Varech a pod zástitou MŠMT. Vysoce fundovaná porota tvořená  předními pěveckými pedagogy konzervatoří, dirigentem Národního divadla a profesionálními zpěváky klasické a populární hudby, hodnotila pěvecké výkony téměř 150 soutěžících z celé republiky ve dvou věkových kategoriích a dvou pěveckých úrovních. Bohumilův přirozený hudební projev porotu opravdu nadchl a jeho pěvecký výkon za skvělého klavírního doprovodu Davida Maška ocenila 2. místem - stříbrným skřivánkem. Děkujeme našemu mladému talentu nejen za skvělou reprezentaci ZŠ Sever a města Česká Lípa, ale také celého Libereckého kraje .

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek 2013

stalo_se_pev_sbor_Skrivanek_NB_2013

 

Dne 31.1.2013 se konalo v Novém Boru regionální kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Naši školu reprezentoval žák 5.A Bohumil Sigmund. Obsadil 2.místo s postupem do celostátního kola v K.Varech. Gratulujeme Bohumilovi k jeho úspěchu a těšíme se na jeho vystoupení v K.Varech.

 

 

 

 

PF 2013

stalo_se_DPS_PF 2013

Rozloučení DPS se starým rokem - 17.12.2012

stalo_se_DPS_konec_roku_17_1_2013

(fotogalerie)

Benefiční koncert "Sláva budiž" - 20.12.2012

stalo_se_DPS_benefice_20_12_2012

 

Ve čtvrtek 20.12.2012 se konal v Bazilice Všech Svatých benefiční koncert „Sláva budiž orchestru MBHB, sboru ZUŠ a ZŠ Sever. V dopoledním i večerním koncertě zazněla původní skladba M.Kučery Dětská mše vánoční. Vybraný obnos byl věnován Farní charitě v České Lípě.
Děkujeme všem účinkujícím za krásné vystoupení , posluchačům za vstřícnou atmosféru a za to, že v době svátků myslí na potřebné a nuzné spoluobčany našeho okolí.

(fotogalerie)

 

 

 

Adventní koncert DPS - 8.12.2012

stalo_se_DPS_Advent_8_12_2012

 

Adventní koncert  Dětskéhopěveckého sboru  ZŠ Sever a Orchestru M.Ondráčka  rozezvučel sál ZUŠ v sobotu 8.prosince 2012. Zaznělyznámé vánoční koledy i zcela nové adventní písně, které  nacvičil DPS s Orchestrem MOpod taktovkou MUDr.Ondráčka. Ve zcela zaplněném velkém sále vládla vstřícná a příjemná atmosféra. Celý program jsme zakončili společným zpěvem Tiché noci.

(fotogalerie)

 

 

 

DPS vystoupil na nám. T.G.M - 1.12.2012

stalo_se_DPS_namTGM_1_12_2012

 

 

V sobotu 1. prosince 2012 vystoupil Dětský pěvecký sbor ZŠ Sever na nám.TGM, kde reprezentoval ZŠ Sever na akci Rozsvícení vánočního stromku, která se konala pod záštitou MěÚ.

(fotogalerie)

 

 

 

 

DPS vystoupil na burze škol - 7.11.2012

stalo_se_DPS_burza_skol_7_11_2012

 

1.Ve středu 7.11.2012 zahájil Dětský pěvecký sbor ZŠ Sever Burzu škol 2012 na SOŠ Lípa. Této prestižní akce pod záštitou KÚ Liberec  se účastní většina středních škol Libereckého kraje za účelem prezentace studijních oborů a jejich propagace.

(fotogalerie)

 

 

 

Zlatý oříšek - 30.9.2012

stalo_se_pev_sb_ZlOrisek_30_9_2012

 

V neděli 30.září 2012 reprezentoval naši ZŠ na krajské soutěži Zlatý oříšek Bohumil Sigmund v sólovém zpěvu. Patří mezi 15 nominovaných z 36 jednotlivců a souborů, kteří byli vybráni odbornou porotou. Děkujeme mu za velmi pěkné vystoupení, které i přes svou hlasovou indispozici zvládl skvěle.

(fotogalerie)

 

 

 

 

 

cara01

Školní rok 2011/2012

stalo_se_Adra_23_4_2012

Pěvecká soutěž Hudbou k přátelství - 25.5.2012

stalo_se_pev_sbor_hudba_k_pr_25_5_2012

 

V pátek 25.května 2012 se konal v Jiráskově divadle již 10.ročník  pěvecké soutěže Hudbou k přátelství. V letošním roce naši školu reprezentoval v kategorii sólového zpěvu Bohumil Sigmund ze 4.A. V kategorii duet soutěžili Barbora Procházková z 5.A a Bohumil Sigmund 4.A.
V obou kategoriích se našim zpěvákům podařilo zvítězit a zároveň obdržet i pochvalu odborné poroty.
Srdečně gratulujeme oběma talentům k 1.místu a těšíme se na  jejich další vystoupení.

 

(fotogalerie)

 

 

 

Koncert "Svatý Jiří" - 23.4.2012stalo_se_indx_pev_sbor_SvJiri_23_4_12

U příležitosti velikonočních svátků se v pondělí 23.4.2012 konal v kostele Narození Panny Marie společný koncert Dětského pěveckého sboru ZŠ Sever a orchestru MBHB. Zazněla na něm původní skladba Svatý Jiří, jejímž autorem je zároveň dirigent orchestru Marek Kučera. Jednotlivé části této skladby jsou propojeny textem na základě legendy Aurey, které přednesl pan Miroslav Kolář. Náš společný koncert byl  benefičním a vybraná částka byla tentokrát na podnět uměl.sdružení MBHB věnována humanitární organizaci ADRA.
Děkujeme všem účinkujícím, že i v této nelehké době neztrácejí srdce a jsou ochotni pomáhat.

(fotogalerie)

 

Účinkování pěveckého sboru na akci pro stalo_se_den_ot_dv_MS_26_1_2012předškoláky z MŠ - 26.1.2012

 

Děti spolu s paními učitelkami několika českolipských mateřských škol přijalo pozvání žáků ze základky na Severu a více než 140 se jich přišlo na své starší kamarády podívat ve čtvrtek 26. ledna.
Mladší žáci pro ně měli připravenou pohádku „Na půdě“ a děti z pěveckého sboru jim zazpívaly písničky, které pro ně nebyly až tak neznámé. Řada mrňousů je proto pohybově doprovázela, někteří se k nim přidali i svým zpěvem.

(fotogalerie)

 

 

Vystoupení pěveckého sboru ZŠ Sever a informace o okresním kole pěvecké soutěže "Karlovarská skřivánek" - 26.1.2012

stalo_se_Karlovarsky_skrivanek_25_1_2012

Ve čtvrtek 26.ledna 2012 se náš Pěvecký sbor ZŠ Sever představil malým dětem na vystoupení ZŠ pro mateřské školky. Pro tak malé diváky to bylo naše premiérové účinkování a zpěváci se ho zhostili výborně. Jejich přesvědčivé vystoupení zlákalo malé děti ke společným aktivitám, takže si s námi rády zalouskaly, zatleskaly, zatančily i zazpívaly. Dokonce se jim podařilo uhodnout i pohádky, z kterých naše písničky pocházely.
Oběma pěveckým sborům – malému i velkému – patří naše díky za pěknou reprezentaci školy.

 
 

 

 

stalo_se_Karlovarsky_Skrivanek2_25_1_2012

 

Ve středu 25.ledna 2012 se konalo v Novém Boru regionální kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Naši školu reprezentoval v sólovém zpěvu žák 4.A Bohumil Sigmund. Jeho přirozený přednes, čistá intonace a celkové muzikální pojetí přesvědčilo porotu o nesporných kvalitách a nadání našeho zpěváka. Škoda jen, že nemohl postoupit do celostátního kola, neboť v tomto termínu nebude přítomen. Proto mu bylo porotou nakonec  uděleno 3.místo, aby první dvě místa mohla být obsazena zpěváčky, kteří do K.Varů odjet mohou.
Děkujeme Bohouškovi za krásný zpěv a přejeme úspěchy do dalších let.

 

Tříkrálová sbírka - 11.1.2012

stalo_se_trikralova_sb_pochod_11_1_2012Jako jediná základní škola z Č.Lípy jsme se zúčastnili 1.ročníku Tříkrálové sbírky, kterou organizovala Farní charita v Č.Lípě. Ve středu 11.ledna 2012 se zástupci Dětského pěveckého sboru ZŠ Sever a třídy 4.B sešli na náměstí TGM, odkud vycházel tříkrálový průvod. V jeho čele zpívala a bubnovala hudební skupina Řemdih, následovali tři králové v historických kostýmech na koni a za nimi všichni ostatní, kteří přišli sbírku podpořit. Cestou na hrad Lipý jsme zpívali koledy v záři lampiónů a světélek. Na hradě předali zástupci našeho pěveckého sboru Světlo přání, jehož heslo „Láska, pokora, porozumění, bez nich života není „– vyjadřovalo přání nás všech do nového roku 2012. Světlo dotvořilo večerní atmosféru živého Betléma.
Děkujeme za podporu a pomoc s přípravou a organizací p.uč.K.Bubákové, M.Nosálovi z 9.A za vytvoření krásného Světla přání a K.Motyčkové 9.A za pěkné motto a všem ostatním, kterým nejsou osudy ostatních lhostejné.

(fotogalerie)

Benefiční koncert – „Děti dětem“ - 20.12.2012

stalo_se_Benef_konc_20_12_11

V kostele Narození Panny Marie se konal  20. prosince 2011  benefiční koncert uměleckého sdružení MBHB s Dětským pěveckým sborem ZŠ Sever a ZŠ Tyršova. Po samostatných vystoupeních obou sborů zazněla za doprovodu orchestru MBHB Dětská mše vánoční hudebního skladatele Marka Kučery , kterou autor sám dirigoval.V dopoledních hodinách se uskutečnil koncert pro základní školy z Č.Lípy a večer pro širokou veřejnost. Výtěžek z obou vystoupení činil 6888 Kč a byl věnován humanitární organizaci Farní charita Č.Lípa na provoz sociálního automobilu, který zajišťuje dopravu pro postižené děti do škol.
Děkujeme tímto účinkujícím i posluchačům, že nezapomínají na skutečné poslaní vánočních svátků, totiž na pomoc těm, kteří ji potřebují nejvíce.

(fotogalerie)

Adventní rozzáření - 3.12.2011 (dodatečně informujeme)
stalo_se_pev_sbor_Advent_3_12_2011

Druhý adventní sobotní podvečer rozezněly velký sál ZUŠ tóny  koncertu Dětského pěveckého sboru ZŠ Sever a Orchestru Marka Ondráčka. Posluchači mohli slyšet více i méně známé vánoční písně, orchestrální skladby a čtení o narození Krista. Témata obdarování a naděje se prolínala celým programem , který byl ukončen společně zpívanou Tichou nocí. Kéž by letošní vánoční svátky provázela ona atmosféra pohody, nadšení a klidu, která vládla celým koncertem.
Děkujeme všem za rozzářený adventní večer

(fotogalerie)

 

Listopadové akce pěveckého sboru

  • Dne 9.11. vystoupil DPS ZŠ Sever na prestižní akci Burza škol na SOŠ Lípa. Tato akce se koná každoročně pod záštitou Krajského úřadu Liberec a Městského úřadu Česká Lípa. Na jejím zahájení jsou přítomni ředitelé a další zástupci středních škol  z okresu  a  měst  celé republiky. Náš DPS tuto akci zahajoval již podruhé.Děkujeme tímto členům sboru za vzornou reprezentaci naší školy.
  • V sobotu 26.11. – den prvního adventu – proběhlo v našem městě slavnostní rozsvícení vánočního stromku, kterého se zúčastnila většina škol České Lípy. DPS ZŠ Sever potěšil publikum několika adventními písněmi a přispěl tak k příjemné předvánoční atmosféře. Děkujeme všem naším zpěváčkům, jejichž vystoupení patřilo vskutku k těm nejlepším.

Putování za houslovým klíčem - 21.10.2011

stalo_se_pev_sb_housl_kl_21_10_11V pátek 21. října 2011 proběhla na ZŠ Sever ve spolupráci s uměleckým sdružením MBHB hudební akce Putování za houslovým klíčem. Členové MBHB připravili pro naše žáky velmi zajímavé a zábavné aktivity. Ve večerních hodinách se jednotlivá družstva vydala na noční pouť Českou Lípou s cílem získat vytouženou trofej – Houslový klíč. Stanoviště byla vybrána a připravena opravdu důsledně a vtipně. Dostali jsme mapu a s baterkami a v teplém oblečení jsme vyrazili.
Abychom se po cestě náhodou nenudili, každé družstvo dostalo za úkol naučit se jednu sloku pěkně dlouhé písničky. Na rozhraní sídliště Sever a parku jsme luštili hudební křížovku. Okamžitě nám došlo, že putování nebude tak jednoduché. Ve tmě tmoucí , mlze, že by se dala krájet, a za nehty lezoucího chladu jsme došli k hotelu Lípa, kde jsme projevili tanečně-dramatické schopnosti. Museli jsme jako pantomimu zatančit pohádku na danou hudbu a naši hosté ji poznávali. Vše vyšlo dobře a získali jsme další šifru do našeho šifrovacího listu, který jsme po splněných úkolech předkládali na stanovištích. Dalším místem naší poutě bylo nejzazší a nejtmavší místo českolipského hřbitova. S bázní a opravdu velmi rychle jsme poznávali nakreslené písničky a toužili být už raději někde, kde nebude za pomníkem někdo strašit. Prošli jsme podle mapy cestičkou k Mariánskému kostelíku. Zde jsme museli hledat v zapadaném listí, škvírách stromů a nepříznivém terénu poztrácené části xylofonu, což nebylo nejsnadnější, ale nakonec jsme nástroj poskládali. Tmavým parkem jsme došli k svíčkami osvětlenému husitskému kostelu. Vešli jsme do strašidelné tmy a plni očekávání, co nás vpředu čeká, na nás zezadu promluvil hluboký hlas. Po všeobecném úleku jsme po chvilce mohli nacvičit pěkný kánon a putovat k lékárně na Severu. Zde nás pěkně vyzkoušeli, zda víme něco o flétnách, a mohli jsme zpět do školy.
V teple a světle jsme poznávali hudbu z pohádek a předváděli hru na různé nástroje. Na závěr nás čekalo rozšifrování zašifrovaného listu a vytoužený upečený houslový klíč s krásným pamětním listem. Na půlnočním  koncertě  při svíčkám jsme si všichni zazpívali nacvičenou písničku a společný kánon. Členové MBHB nám nádherně zazpívali a zahráli, sólisté z naší školy přednesli pěkné písně a na závěr zazpíval pěvecký sbor ZŠ Sever. Po půlnoci jsme unaveni ulehli do svých spacáků, ale spaní nás hned přešlo. Povídali jsme si a šeptali až do ranních hodin a teprve pak konečně usnuli. V sobotu ráno nám bylo líto, že je vše za námi, a hned jsme naplánovali pokračování Houslového klíče.
Chtěli bychom poděkovat uměleckému sdružení MBHB za skvělou, zábavnou, nápaditou i akční hudební akci a děkujeme také našim p.učitelkám V.Pluhařové, M.Chadimové,M.Pluhařové, P.Chadimové, manželům Míškovým a p.uč.Máškové , kteří se o nás celou dobu starali.

(fotogalerie)
Těšíme se za rok znovu

cara01

Školní rok 2010/2011

stalo_se_pev_sb_Lipy_25_6_11stalo_se_pev_sb_sk_rok_10_11

25.6.2011    Vystoupení pěv.sboru na Městských slavnostech - hrad Lipý...

 

 

24.6.2011   Vystoupení pěv.sboru v KD Crystal - předávání ocenění žákům 9.tříd všech ZŠ v Č.Lípěstalo_se_pev_sb_akademie_15_6_2011

15.6.2011   Školní akademie v Jiráskově divadle

(fotogalerie)

 

 

Benefiční koncert v Dobranově - 24.4.2011

Stalo_se_pev_sbor_Dobr_24_4_11Umělecké sdružení MBHB ve spolupráci s Dětským pěveckým sborem ZŠ Sever a dětmi z Farní charity uspořádalo v neděli 24.4.2011 benefiční koncert v dobranovském kostele Sv.Jiří. Akci zaštítil místostarosta MěÚ v Č.Lípě p.Mgr.Vlček ve spolupráci s dobrovolnými hasiči Dobranova. Naším záměrem bylo podpořit úsilí o zachování a renovaci kostela Sv.Jiří, který po mnohá desetiletí v Dobranově chátrá.
Za tímto účelem byla napsána českolipským hudebním skladatelem Markem Kučerou skladba pro sólisty,dětský sbor a komorní orchestr „Svatý Jiří“ a zároveň byla doplněna recitací Aurey panem M.Kolářem. Její premiéru shlédlo přes 250 diváků a na obnovu kostela bylo během koncertu vybráno více než 13.000 Kč! Tento obnos byl veřejně předán zástupci  o.s.Opravy drobných památek  severní Čechy p.Pröllerovi.
Děkujeme tímto všem  dárcům za jejich štědrost. Zároveň děkuji  dětem z Pěveckého sboru ZŠ Sever, z nichž mnohé přerušily své velikonoční prázdniny a přijely i s rodiči podpořit dobrou věc.

Š.Mášková

(fotogalerie)

"Vernisáž Japonsko" - 7.4.2011

Dětský pěvecký sbor  vystoupil  na vernisáži  „Pomozme Japonsku“, která se uskutečnila na naší škole dstalo_se_vernisaz_jap_7_4_11ne 7.4.2011 za přítomnosti zástupce MěÚ pana Mgr.Vlčka , zástupce pobočky ADRA  pana Ing. Mášky  a dalších přizvaných médií. Dodatečně shlédla výstavu také redaktorka Českého rozhlasu Sever, která o ní natočila reportáž .
Výstavu výtvarných prací s japonskou tematikou napadlo uskutečnit paní učitelky K.Bubákovou a A.Mertlíkovou. Na jejich podnět se zapojily také některé další základní školy z České Lípy. Díky českolipské pobočce humanitární organizace ADRA se zároveň mohla uskutečnit veřejná sbírka. Během této benefiční výstavy se podařilo vybrat úžasných  4.290,-Kč !
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na výstavě podíleli. Děkujeme všem dárcům, kteří se nebojí v této nelehké době rozdělit s ostatními o to málo,co sami mají.
Děkujeme velice rodičům našich žáků  za jejich podporu a pomoc.Děkujeme vedení naší školy, že nám vždy rádo umožní uspořádat podobné akce.
Š.Mášková

Výtěžek sbírky - zde

(fotogalerie)

Vystoupení pěveckého sboru na setkání bývalých pracovníků MěÚ Česká Lípa - 27.1.2011

stalo_se_sbor_setk_prac_MU_27_1_11

 

Pěvecký sbor ZŠ Sever vystoupil dne 27.ledna 2011 na žádost paní starostky na SOŠ Lípa, kde se konalo setkání bývalých pracovníků MěÚ Č.Lípa. Sklidili jsme velké poděkování a prosbu o další spolupráci. Náš dík patří panu Kavrzovi ze SOŠ za skvělé ozvučení.

(fotogalerie)

 

 

Okresní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek - 19.1.2011stalo_se_karl_skr_19_1_11

        Dne 19. ledna 2011 se konalo okresní kolo  pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v Novém Boru. Naši školu reprezentoval v kategorii A1 Bohumil Sigmund z 3.A. Ve vyrovnané konkurenci se mu podařilo opět zvítězit a zajistit si postup do celostátního kola v Karlových Varech.
Soutěže se zúčastnila také naše žákyně Barbora Procházková ze 4.A v kat.A2 za ZUŠ a získala 1.místo s postupem do celostátního kola.Oběma soutěžícím srdečně gratulujeme!

(fotogalerie)

 

Další část projektu Nebojme se pomáhat

pev_sbor_stalo_se_nebojme_se_pomahat_22_12_10Dne 22.12.2010 předala třída 6.B s paní třídní učitelkou PaedDr. Vratislavou Pluhařovou  výtěžek jarmarku ze Dne jazyků zástupci českolipské pobočky humanitární organizace ADRA Ing.Petru Máškovi. Finanční částka byla navýšena na 2 101 Kč a dle přání dětí poslána na povodňové konto organizace ADRA. Děkujeme žákům a pedagogům naší školy, že ani v krizovém čase nezapomínají  na potřeby druhých a pomáhat se opravdu nebojí.
Š.Mášková

 

Adventní benefiční koncert Pěveckého sboru ZŠ Sever a PS ZŠ Dr.Tyrše s komorním orchestrem MBHM


V předvánočním čase uspořádal Pěvecký sbor naší školy ve spolupráci s uměleckýmstalo_se_pev_sbor_17_12_10 sdružením MBHB dva benefiční koncerty, které byly tentokrát v klasickém stylu. Dne 17.prosince 2010 jsme v bazilice Všech svatých uvedli spolu s PS ZŠ Tyršova koledy v úpravě hudebního skladatele Karla Steckera a spolu s komorním orchestrem MBHB Dětskou mši vánoční od skladatele Marka Kučery. Dirigentské taktovky se  chopil Martin Pelc. V dopoledním programu jsme zpívali a hráli pro základní školy z Č.Lípy a nutno dodat, že kostel byl plný natolik, že velmi mnoho diváků muselo stát. Večerní program, který byl určen pro veřejnost, kostel opět  posluchači naplnil. V rámci programu jste mohli  slyšet sólisty naší školy Bohumila Sigmunda z 3.A, Barboru Procházkovou ze 4.A, Christophera Mareše z 9.A a bývalou žákyni Jozefínu Eichlerovou. V úvodu večerního koncertu zazněla skladba Adeste fideles, kterou na varhany zahrál Christopher Mareš.
Všem dárcům i účinkujícím děkujeme za menší i větší finanční dary, které byly veřejně předány ředitelce českolipské pobočky humanitární organizace Farní  charita paní Evě Ortové , a pomohli tak naplnit skutečné poslání Vánoc.

Š.Mášková

(fotogalerie)

Naše zpěvačky upoutaly v Praze


pev_sbor_stalo_se_Prazsky_pevec_list_2010V listopadu se konala v pražském Muzeu hudby mezinárodní soutěž Pražský pěvec, kterou organizovala Dětská opera Národního divadla. Předsedou odborné poroty byl Vlastimil Harapes -  legenda českého baletu. Naše město reprezentovaly žákyně 3. A naší školy Barbora Procházková a bývalá žákyně naší školy a nyní studentka Gymnázia  Rumburk, stálá členka našeho Pěveckého sboru Jozefína Eichlerová. Oběma sólistkám ze třídy M.Vyhnánkové ZUŠ se podařil v silné konkurenci obdivuhodný úspěch. Barbora Procházková obsadila 3.místo své kategorie a zároveň získala zvláštní cenu Hlasového centra Praha. Jozefína Eichlerová získala taktéž 3.místo ve své kategorii. Zároveň se jí podařilo v celostátní Písňové soutěži Bohuslava Martinů obsadit 2.místo a zároveň nahrávání pro Český rozhlas.
Jsme rádi, že zpívání na naší škole má již dlouholetou tradici , vede naše žáky k hlubšímu prohlubování svého talentu a povznáší všeobecnou kulturu města.
Š.Mášková

Adventní koncert pěveckého sboru a Orchestru MO


Pevecky_sbor_advent_27_11_10V sobotu 27.listopadu 2010 se v Jiráskově divadle od 17 hodin konal nevšední adventní koncert Pěveckého sboru ZŠ Sever s Orchestrem  Marka Ondráčka. Ve více než hodinovém programu zazněly vánoční písně v populární úpravě MUDr.Ondráčka, který kromě vedení a dirigování asi dvacetičlenného mládežnického orchestru tvoří i zajímavá aranžmá. S Pěveckým sborem vystoupili také výborní sólisté Jozefína Eichlerová, Christopher Mareš a Bohumil Sigmund. Adventní myšlenka spojená s narozením a životem Ježíše Krista se prolínala jako zlatá nit celým programem. Píseň Tichá noc, zazpívaná Pěveckým sborem i s publikem, ukončila společně prožitý příjemný večer.
Děkujeme všem, kteří svojí přítomností podpořili naše vystoupení a zároveň přejeme pokojný adventní čas.

(fotogalerie)

Mistrovství republiky v country tancích

Pevecky_sbor_mistrovstvi_country_14_11_2010neděli 14.listopadu 2010 vystoupil Pěvecký sbor ZŠ Sever na Mistrovství republiky v country tancích, které se konalo v KD Crystal, a podpořil tak naše skvělé tanečníky v jejich výkonech. Děkujeme všem za krásné představení.

(fotogalerie)

 

 

Burza škol

Ve středu 10.listopadu 2010 zahajoval Pěvecký sbor ZŠ Sever akci Burza škol, kterou každoročně pořádá SOU a SOŠ Lípa . Na Burze škol prezentují svou činnost desítky školských zařízení. Zahájení akce se kromě ředitelů mnoha středních škol a vedení města zúčastnila také náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová. Těší nás, že se naše vystoupení setkalo s tak velkým úspěchem.

Koncert dětského pěveckého sboru ZŠ Sever v kostele sv.Jana Nepomuckého ve Velkém Valtinově

pevecky_sbor_V_Valtinov_14_9_10V neděli 19.září 2010 vystoupil dětský pěvecký sbor ZŠ Sever v kostele sv.J.Nepomuckého ve V.Valtinově. Koncert se uskutečnil na pozvání místních představitelů obce. Užili jsme si krásný slunečný den, společnou cestu vlakem a dokonce i podívanou na jízdu historické parní lokomotivy.
Samotný kostelíček nás překvapil svojí malebností  a  krásnou výzdobou interiéru i přilehlého parčíku. Byli jsme velmi mile přijati posluchači, kteří byli vystoupením nadšeni a přislíbili účast na dalších našich akcích.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří náš koncert ve V.Valtinově byli podpořit a vytvořili tak skvělou neformální atmosféru.Těšíme se na další setkání!

(fotogalerie)

 

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 822 920

e-mail: info@zs-sever.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 2700

 

 

Aktuálně (plánujeme)

cara