Kalendar

 

Informace o školní družině pro školní rok 2018/2019

Školní družina zabezpečuje dětem náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit.
Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností a zábavou.

Ranní družina 6.15 – 7.40 hod.
Odpolední družina  11.40 – 16.30 hod.

V letošním roce jsou otevřeny 4 oddělení ŠD.
K dispozici  jsou 4  vybavené herny, k příležitostným činnostem se využívají  i ostatní prostory školy – tělocvična, počítačové učebny, keramická dílna….

  1. oddělení  SRDÍČKO -    vychovatelka  Iveta Lorencová.
  2. oddělení  SLUNÍČKO - vychovatelka Věra Hodermarská
  3. oddělení KOČIČKA -    vychovatelka Eva Vítová
  4. oddělení JABLÍČKO -  vychovatelka Zdenka Lacíková

 

Poplatek za družiniu činí 150,- Kč měsíčně a je splatný vždy do 10.dne daného měsíce.

Činnost ve školní družině se řídí výchovně vzdělávacím programem ŠD, který se jmenuje „MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ .. „

Během školního roku jsou naplánované společné celodružinové akce. Například:
Sportovní turnaje, maškarní karneval, výtvarná soutěž, přírodovědná hra v parku, atletický trojboj, netradiční hry na hřišti, kreslení na chodníku, zábavné odpoledne ke Dni dětí.
Většina akcí však probíhá v jednotlivých odděleních: pěvecké soutěžení,  dobrodružné a úpolové hry v přírodě, dramatizace pohádek, vánoční besídky, návštěvy plaveckého bazénu…

 

Zájmová činnost se rozvíjí v zájmových útvarech při ŠD:

Výtvarný a rukodělný  -   úterý 15.00-16.15 hod.- I. Lorencová
Tanec a dramatika       -  středa 15.00- 16.15 hod. -   E. Vítová
Sportovně-turistický    -   pátek 15.00-16.15 hod. -  V. Hodermarská + sobotní výlety
Country tance              -  pondělí, pátek  15.00 – 16.15 hod. -  E. Vítová
Sportovní                    -  pondělí 15.00 – 16.15 hod. - Z. Lacíková

Děti využívají i další kroužky při škole:

Keramický                    
Hra na flétnu
Pěvecký sbor
Plavání
a další               

 

Školní družina zabezpečuje dětem náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů, nebo do jiných zájmových aktivit.
Činnosti v ŠD jsou spojeny s odpočinkem, rekreací, sportem a zábavou.

Provoz školní družiny je každý den od  6.15 - 7.40  hodin 
Odpolední družina od 11.30 – 16.30 hodin

Družina má 4 oddělení :       

Sbor/Iveta_LorencovaI.   odd. SRDÍČKO,    p.vych. Lorencová                                   
Sbor/Vera_HodermarskaII.   odd. SLUNÍČKO,  p.vych. Hodermarská
Sbor/Eva_VitovaIII.   odd. KOČIČKA,   p.vych. Vítová

Sbor/Zdenka_LacikovaIV.   odd. JABLÍČKO,  p.vych. Zdeňka Lacíková

 

Vnitřní řád ŠJ - verze pro tisk (pdf)

 

 

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 822 920

e-mail: info@seznam.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 2700