Kalendar

 

Stránka dokumentů školy

(dokumenty jsou v tisknutelné verzi - PDF)

Datová schránka: ui7mkjr

1) Řády:

Školní řád

Žákovský řád

Vnitřní řád školní družiny

Řád školní jídelny

 

2) Žádosti:

Žádost o uvolnění žáka na více dnů

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Žádost o přijetí dítěte - jiná škola

Zápisový lístek do 1. ročníku, ( MNG )

 

3) Školní vzdělávací program - ŠVP:

4) Výroční zpráva o činnosti ZŠ Školní Česká Lípa - za školní rok 2017/2018

5) Pokyn BOZP:

6) Žákovská ústava:

7) Lyžařský výcvikový kurz:

 

 

 

 

 

 

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 828 920

e-mail: info@zs-sever.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 2700