Kalendar  

 

Sdružení rodičů - SRPDŠ

Na schůzi HV SRPDŠ, která se konala 13. září 2018, se usneslo, že SRPDŠ přispěje na
tyto akce

Výdaje na letošní akce

Školní družina

4 000,00 Kč

Severáčkovo mototrophy

4 000,00 Kč

Country tance

8 000,00 Kč

Strašidelná škola

1 500,00 Kč

Lyžařský výcvik

12 000,00 Kč

Návštěva planetária – 5. ročníky

6 500,00 Kč

Plavání

7 000,00 Kč

Turistický kurz pro 9. ročníky

5 000,00 Kč

Školní pěvecký sbor

6 000,00 Kč

Vánoční výstava

1 500,00 Kč

 

 

Celkem se utratí

55 500,00 Kč

 

 

 

 

Zůstatek z loňského roku

18 441,00 Kč

 

 

Předpoklad vybraných peněz

62 000,00 Kč

(tisk)

 

Základní škola, Česká Lípa,
Školní 2520,
příspěvková organizace
Školní ul. 2520, 47005 Česká Lípa
IČP:1001531116
IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 822 920
e-mail: info@zs-sever.cz
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 210 658 7929 / 2700

 


 

 

 

 

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace
Školní ul. 2520, 47005 Česká Lípa
IČP : 1001531116
IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 822 920
e-mail: zssever@volny.cz
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 2700