Kalendar  

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program

1.  Úvod                      Titulní strana – hlavní

Hlavičkový papír ŠVP

Úvodní strana

Obsah dokumentu

Charakteristika školy

Charakteristiky ŠVP

 

2.  Učební plán, průřezová témata

 

A - Vzdělávací oblasti

B - Výchovné a vzdělávací strategie

C - Průřezová témata – 1. stupeň

D - průřezová témata – 2. stupeň

E - Učební plán

3. Vyučovací předměty

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

 

1.    Matematika - úvod

2.    Matematika - 1. stupeň

3.    Matematika - 2. stupeň

Informační a komunikační technologie

Člověk a jeho svět

Člověk a společnost

 

1.   ČLOVĚK A SPOLEČNOST – úvod

2.   DĚJEPIS - 2. stupeň

3.   OBČANSKÁ VÝCHOVA - 2. stupeň

 

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Volitelné předměty

4.   Hodnocení žáků a autoevaluace ZŠ

5.  DV,EVVO, MPP

6.  Projekty

7.   Přílohy

 

 

 

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 822 920

e-mail: info@zs-sever.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 2700