Kalendar

 

GDPR

cara01

 

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní 2520, 470 05 Česká Lípa, cerny@zs-sever.cz, tel.: 487 828 920, datová schránka: ui7mkjr

OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

- Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

- Námitka proti zpracování odobních údajů - žák

- Námitka proti zpracování odobních údajů - zákonný zástupce

- Žádost o přenositelnosti osobních údajů - žák

- Žádost o přenositelnosti osobních údajů - zákonný zástupce

- Žádost o doplnění osobních údajů - žák

- Žádost o doplnění osobních údajů - zákonný zástupce

- Žádost o omezení zpracování - žák

- Žádost o omezení zpracování - zákonný zástupce

- Žádost o přístup k osobním údajům - žák

- Žádost o přístup k osobním údajům - zákonný zástupce

- Žádost o výmaz osobních údajů - žák

- Žádost o výmaz osobních údajů - zákonný zástupce

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 828 920

e-mail: info@zs-sever.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 7929