Kalendar  

 

EVVO - projekty a akce školy

Environmentalni_vzdelavani_vychova_a_osveta_EVVO_01

prezentace projektů

(verze pdf)

cara01

Projekt - školní anketa „Jak svačíme?“

 

V úterý 6. října proběhla na naší škole anketa „Zdravá svačinka“. My, žáci osmého ročníku, jsme byli rozděleni do čtyř skupin a zajímalo nás, jak se žáci naší školy stravují. Během dvou hodin jsme navštívili 14 tříd.

První skupina, Bára, Lucka, Klára, navštívila třídu 5. A a třetí ročníky, kde měly některé děti problémy se čtením.

Druhá skupina, Dominika, Iva, Zuzka, měla úkol nejtěžší – s anketou byla na druhém stupni, kde jsou žáci dost nepozorní.

Třetí skupina, Dita, Monika, Majka, byla v 5.B a v druhém ročníku, kde žákům pomáhala i paní učitelka.

Čtvrtá chlapecká skupina, Robert, Saša, Filip, navštívila čtvrté ročníky, kde s vyplňováním ankety nenastaly žádné  komplikace.

Shodli jsme se, že naše první „svačinová“ anketa proběhla výborně a bez větších problémů. Nyní nás za čtrnáct dní čeká vyhodnocení a zpracování do grafů na počítačích. Výsledky zveřejníme.

Monika, Dita a Majka, 8.A

 

stalo_se01

Vyhodnocení školní ankety „Jak svačíme?“

 

Více než polovina žáků sedmých tříd v České republice před odchodem do školy pravidelně nesnídá a 17 % nic nejí dokonce až do oběda. Zeleninu svačí pouze 10 % školáků. Hranici obezity překročilo více než 10 % dětí, zvýšenou hladinu cholesterolu má 26 % žáků třetích a 19 % žáků sedmých tříd a vysokým tlakem trpí až 25 % dětí v závislosti na věku a pohlaví. Tyto výsledky přinesl celorepublikový průzkum, který proběhl za odborné garance Fóra zdravé výživy a České kardiologické společnosti.

Jaká je situace u nás ve škole? Jaké svačiny žáci nosí do školy? Co snídají? Na tyto otázky se pokusili najít odpověď žáci osmého ročníku. Při hodinách Vp komunikace sestavili anketu pro naše žáky1. a 2. stupně, která se ve třídách vyplňovala v úterý 6. října 2009. Anketu vyhodnotili a odpovědi na jednotlivé otázky žáci převedli do grafů. Když se podíváme na výsledky, zjistíme, že zdravěji jí školáci prvního stupně, i když i tady se najdou výjimky. Starší žáci jí méně ovoce a zeleniny, svačiny si více kupují, méně pijí a jí nezdravě, i když to ví. V jednotlivých grafech si tuto skutečnost můžete sami porovnat. graf_01

 

Výsledky ankety „Jak svačíme“ - l. stupeň

 

graf_02

graf_03

graf_04

graf_05

graf_06

graf_07

graf_08

 

Výsledky ankety „Jak svačíme“ - 2. stupeň

graf_09

graf_10

graf_11

graf_12

graf_13

graf_14

graf_15

graf_16

 

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 822 920

e-mail: info@zs-sever.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 2700